Hästfoder - köp Hästfoder, Hästfoder Nyheter, Hästfoder Pris


FODERSTATSBERÄKNING

Vi hjälper dig gärna att räkna foderstat.
En välbalanserad foderstat är viktigt för din hästs välbefinnande.
Vi använder oss av PC-Horse ett vetenskapligt baserat foderstatsprogram som samarbetar med SLU och används av de flesta HIppologiska högskolorna och naturbruksgymnasierna.
 

 Skicka ett mail till info@tabystallofoder.se med följande uppgifter:

Hästens namn:

Ålder:

Ras:

Vikt:

Träning:

Äter idag(sort & hur mycket av varje i gram/kg):

Övriga upplysningar: (t.ex. het, svårt att hålla hull, behöver bygga mer muskler osv.)


Grovfoderanalys måste bifogas. Kom ihåg att uppge om analysen är per kg foder eller per kg torrsubstans (ts).


I mailet vill vi även ha ditt namn, adress och telefonnummer.

Täby Stall o Foder ABTelefon: 08-630 06 90Webbplatskarta